Schoolplan 2019-2023

Document: Schoolplan 2019-2023
Beschrijving:

In het schoolplan omschrijven wij onze visie op onderwijs en hoe wij de komende jaren invulling geven aan ons onderwijs op basis van de koers van Ambion. 

Bestand: 12-33-westermarskoalle-schoolplan-20192023-ondertekend.pdf