Missie en visie

De Westermarskoalle biedt toekomstgericht onderwijs in de breedste zin van het woord en profileert zich als talentenschool. Modern en open onderwijs, gericht op dynamiek en talenten en passend bij ieder kind. De Westermarskoalle is een school waar leerkrachten, kinderen en ouders zich thuis voelen en optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

In de praktijk komt onze visie onder andere tot uitdrukking in de invulling van het onderwijs en de inrichting van het (nieuwe) gebouw. Binnen ons onderwijs hebben we specifieke aandacht voor onder andere:

Meerbegaafdheid
Weerbaarheidstraining (rots en water)
Werkplekleren en talentontwikkeling

Gerelateerde documenten: