Plusklas

De Sfida Klas

In de plusklas besteden we veel aandacht aan het aangaan van een uitdaging, om iets te durven doen dat nog niet bekend is of waarvan de antwoorden niet vastliggen.
Omdat we ons ook bezig houden met het leren van Italiaans, hebben de kinderen gekozen om voor de plusklas het Italiaanse woord voor ‘uitdaging’ te kiezen: Sfida

Voor wie

Op de Westermarskoalle vinden we het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde kinderen een uitdagend onderwijsaanbod krijgen. Naast het aangepaste aanbod in de klas, biedt de school vanaf groep 3 de mogelijkheid voor het volgen van de plusklas (de Sfida Klas). 
Elk schooljaar wordt er op basis van resultaten en observaties zorgvuldig gekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, maken we voor deze kinderen gebruik van het signaleringssysteem ‘Sidi PO’ dat door de leerkracht en de ouders wordt ingevuld.

Doelen

  • Leren denken (hogere orde denkniveaus, filosoferen, denkopdracht)
  • Leren leren (TASC model, vreemde taal leren)
  • Leren leven (samenwerken en communiceren met ontwikkelingsgelijken)

De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun leerproces door bewust te zijn van het groeien van de mindset-vaardigheden (aangaan van een uitdaging, omgaan met tegenslagen, inzet / motivatie, omgaan met kritiek, leren van anderen)
Er wordt iedere bijeenkomst met de kinderen gereflecteerd over het behalen van de doelen en de mate van beheersing van de mindset-vaardigheden.

Werkwijze

De leerlingen (per groep) werken één maal per week in de Sfida Klas aan opdrachten en projecten onder leiding van een specialist op het gebied van leren, gedrag en hoogbegaafdheid.
Er wordt gewerkt met de Pittige Plus Torens. Deze methode biedt uitdagende en creatieve opdrachten die de drie hogere orde denkniveaus aanspreken: analyseren (verdiepen, onderzoeken, analyseren), evalueren (ideeën opperen, keuzes maken, evalueren en ontwerpen) en creëren (zelf ideeën uitwerken, testen en presenteren) in samenwerking met anderen. 

In de opdrachten van de Pittige Plus Torens doorlopen de leerlingen bij elke opdracht zelfstandig alle fasen van de TASC cirkel en oefenen ze de bijbehorende vaardigheden (zie afbeelding).

Naast het werken aan het project van de Pittige Plus Torens krijgen de kinderen tijdens de bijeenkomst van de Sfida Klas uitleg over het Italiaans (vanaf groep 6) en over de denkopdrachten van Reken XL. Deze opdrachten worden gedurende de week gemaakt waardoor het ook mogelijk is om binnen het reguliere lesrooster op een hoger denkniveau te werken.