Kerstbingo kinderdorp

Beste ouders en verzorgers, 

In de bijlage een folder met daarin informatie over de kerstbingo op zaterdag 17 december georganiseerd door kinderdorp.