Minister Wiersma bezoekt Westermarskoalle

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag (maandag 20 februari) hebben minister Wiersma (Minister van Onderwijs), Sietske Poepjes (Gedeputeerde Staten) en Burgemeester Veenstra een bezoek aan onze school gebracht. De minister werd buiten de school feestelijk ontvangen door groep 4 die hem luidkeels toezong n.a.v. zijn verjaardag van afgelopen zondag.

In de school bracht de minister een lesbezoek aan de groepen 1/2a, groep 4 en groep 7, waar hij een Fryske les te zien kreeg. Na afloop sprak minister Wiersma, tijdens het afsluitende gesprek, zijn waardering uit over de geïntegreerde lessen Frysk.

Via onderstaande link vindt u de reportage van Omrop Fryslân.

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1196081/onderwijsminister-dennis-wiersma-fries-hoort-in-fryslan-bij-de-basisvaardigheden