Activiteiten

De naschoolse activiteiten hebben wij georganiseerd binnen het samenwerkingsverband Brede School Joure Noord (De Wumkesskoalle, De Westermarskoalle en It Haskerfjild, SKIK en Miks welzijn). Brede School Joure Noord organiseerd een variërend naschools aanbod met leuke activiteiten voor de leerlingen van de drie scholen.

De activiteiten richten zich op creativiteit en bewegen en vinden plaats op een van de drie scholen, kinderopvang SKIK (locatie achter de Stuit) of in sporthal de Stuit. De activiteiten zijn aansluitend aan de lestijden en worden in samenwerking met de beweeg- en cultuurcoaches van Miks welzijn georganiseerd. Opgave vooraf aan de activiteiten is verplicht. De leerlingen en ouders worden geïnformeerd over de activiteiten via flyers en het digitaal ouderportaal. Meer informatie over de activiteiten vindt u op de website www.bccmiks-welzijn.nl